Kategorier
Ukategorisert

Geoteknikk – vår 2024

Lars er i gang med et nytt kurs. I forrige innlegg nevnte jeg at jeg skulle ta Geoteknikk 2, men dette kurset er gått ut. Det er erstattet av TBA4105 Geoteknikk Beregningsmetoder.

Kurset jeg tar heter BA6064 Geotekniske beregningsmetoder, og er det samme som TBA4105, men er et «NTNU Videre«-kurs og tas intensivt over to ukessamlinger i Trondheim.

Kategorier
Ukategorisert

Geoteknikk

Lars Hansen er høsten 2023 i gang med et kurs på NTNU i Geoteknikk. Kurset går på tolking av prøvedata fra geotekniske undersøkelser, og heter TBA4110.

Vi håper at Lars klarer å fullføre dette kurset. Kurset krever 100% oppmøte på Gløshaugen i Trondheim, og det kan bli litt utfordrende.

TBA4110 – Geoteknikk, felt- og laboratorieundersøkelser

Planen er å ta et kurs neste år også, dvs vår 2024

TBM4342 – Geoteknikk 2

Dersom dette går i orden, vil LHE kunne påta seg oppgaver innen generell geoteknikk!

Kategorier
Ukategorisert

Samarbeid med Arkitekt

I 2023 har L Hansen Engineering inngått avtale med MSC.Arch Benjamin Jusufi. Benjamin jobber som arkitekt hos LHE, og utfører arkitektjobber og søknadsjobber.

Vi tror dette vil være et fruktbart samarbeid som etterhvert øker det faglige innholdet i LHE.

Benjamin bruker Revit som arbeidsverktøy.

Kategorier
Ukategorisert

Anskaffet støymåleutstyr

I juni 2023 fikk jeg levert måleutstyr fra Norsonic for støymåling. Måleren er en Nor131 som tilfredsstiller IEC Class 1. NS-ISO 1996-2:2017 gir krav om at måleutstyr skal tilfredsstille Class 1 for å være godkjent instrument for akustiske målinger.

Kategorier
Ukategorisert

ADK1-sertifisert

I juni fikk jeg godkjent ADK1-sertifisering ved Norsk Rørsenter. ADK1 sertifikat kreves dersom man skal koble seg inn på kommunale vann- og spillvannsledninger.

Ved å ta ADK1-sertifikat får du nødvendig kompetanse til:

  • Praktisk utførelse av alle typer VA-ledningsanlegg.
  • Legging av stikkledninger og anboring på hovedledning.
  • Bygging av mindre naturbaserte avløpsanlegg.

Jeg tok det nettbaserte kurset, og praksis og eksamen ble gjennomført i Juni 2022. Kan anbefale dette kurset. Passer bra hvis du ikke har tid til å delta på ordinært kurs som går over 3 uker.

Man må oppfylle ett av tre krav til praksis for å kunne ta ADK1-sertifikatet.

A) 3 års praksis i anleggsrørlegging.

B) Har bestått fag/svenneprøve innenfor:

  1. Rørleggerfaget – og ett års praksis i anleggsrørlegging.
  2. Anleggsmaskinførerfaget – og ett års praksis i anleggsrørlegging.
  3. Fag relatert til Bygg- og anleggsteknikk (eller tidligere tilsvarende varianter) – og ett års praksis i anleggsrørlegging.

C) Ingeniør/tekniker som skal forestå ledelse og kontroll av ledningsanlegg – og ett års praksis i VA-faget.

Jeg oppfylte naturlig nok krav C), siden jeg ikke har 3 års praksis i anleggsrørlegging, eller har svennebrev som rørlegger.

Kategorier
Ukategorisert

Fornyet sentral godkjenning

Sentrale godkjenning varer i 3 år og må så fornyes. Den forrige L Hansen Engineering hadde var gyldig til 16.10.2021. Da jeg søkte fornyelse nå, fikk jeg godkjent fire nye ansvarsområder. Prosjektering av Brannkonsept tkl 1, Oppmålingsteknisk prosjektering tkl 1 og Vannforsynings- og avløpsanlegg tkl 1. I tillegg fikk jeg godkjent Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tkl 1.

Godkjenning LHE

Kategorier
Ukategorisert

Ferdig som landmåler!

Våren 2021 klarte jeg å fullføre utdannelsen ved Gauldal Tekniske Fagskole i Kart og Oppmåling. Jippi! Det er jeg veldig fornøyd med!
https://www.gauldalfagskole.no/

Det siste halvåret har vært svært hektisk for meg med mange prosjekter. Så jeg er veldig fornøyd med at jeg klarte å fullføre fagskolen ved siden av alt det.

Hvis du også går med planer om å ta utdannelse innen kart og oppmåling, så kan jeg anbefale Gauldal fagskole som ligger på Støren. Det er selvsagt enklere om du følger undervisningen der oppe, men det er også mulig å spørre om å få delta som ekstern student, slik som jeg og et par andre fikk gjøre i 2019-2021. Vi er veldig glade for at vi fikk muligheten til det. Så takk til lærerne og rektor på Gauldal fagskole.

Kategorier
Ukategorisert

Ny nettside

Endelig er jeg tilbake med ny nettside for L Hansen Engineering. LHE fikk web-side i 1998, men i den siste tiden har det ikke vært noen nettside tilgjengelig. Dette er beklagelig, men nå er lhe.no tilbake!

Kategorier
Ukategorisert

Kart og oppmåling

I 2019 kontaktet jeg Gauldal Fagskole og spurte om jeg kunne få delta i undervisningen i Kart og Oppmåling. Jeg var da så heldig at de lot meg få delta som fjernstudent. Det har vært svært lærerikt og jeg får muligheten til å tilegne meg kunnskaper innen landmåling og GIS.

Studiet går over to år, og våren 2021 er jeg ferdig med fagskoleutdanningen innen kartfag.

På NTH hadde jeg riktignok et grunnkurs i landmåling, men det var lite undervisning i satellitt-basert landmåling. Og siden jeg ønsker å kunne tilby tjenester innen dette, er det supert å få delta i undervisningen ved Gauldal Fagskole.