Prosjektering

Velkommen til LHE

Vi kan tilby prosjektering (PRO) innen mange felt i ditt byggeprosjekt.

SØK

Det vil vanligvis være aktuelt å sende søknad til kommunen i en byggesak. Dersom saken ikke er svært enkel og tiltakshaver kan søke selv, kreves en profesjonell søker i byggesaken, dvs en Ansvarlig søker.

PRO-Arkitekt

Vi lager de tegningene du trenger i ditt prosjekt. For en byggesøknad trengs Situasjonsplan og utomhusplan, Fasader, plan snitt. Dette kommer innunder dette fagfeltet. En byggesøknad vil alltid ha dette ansvarsområdet.

PRO-Akustikk

Dersom bygget ligger inntil en vei, jernbane eller industri som er så støyende at det kan være sjenerende for de som bor der, må støy utredes i byggesaken. Da er dette fagfeltet aktuelt

PRO-Utearealer

I alle nybyggprosjekter vil det kreves at utearealene må bygges opp og gjøres klart for et eventuelt bygg som kommer oppå. Det er parkering, veier, grøntarealer og generelt opparbeiding av hagen.

PRO-Konstruksjonssikkerhet

Normalt sett må man kontrollere at en byggkonstruksjon er bygget slik at den tåler de kreftene og bruken den utsettes for. Dette kommer innunder konstruksjonssikkerhet.

PRO-Bygningsfysikk

Nesten alle nybygg krever at bygningsfysikk utredes. Det er krav til at en bolig skal tilfredsstille tekniske forskrifter (TEK17), og i praksis er det energi, fukt, lys og stråling (radon) som kommer innunder dette fagfeltet.

PRO-Oppmåling

For å kunne plassere bygningen eller konstruksjonen, må det foretas prosjektering av plasseringen. Det gjelder både i planet, og i høyden. Ofte må man også ut på tomten for å måle opp eksisterende bygninger eller konstruksjoner.

UTF-Oppmåling/ Utstikking

Når prosjektering av plasseringen er utført, må man i tillegg plassere ut de punktene som er beregnet. Det foregår ved at man fysisk stikker ut punktene i feltet. Det gjøres vanligvis med en såkalt GNSS, dvs satellitt-basert utstyr som er linket til kartverket for å få høy nok nøyaktig på posisjonene (ca 1-2 cm i horisontalplanet, og 2-3 cm vertikalt).

Andre fagfelt

LHE utfører i mange tilfeller også prosjektering innen Vann og Avløp, Brann og Overvann.