Kategorier
Ukategorisert

ADK1-sertifisert

I juni fikk jeg godkjent ADK1-sertifisering ved Norsk Rørsenter. ADK1 sertifikat kreves dersom man skal koble seg inn på kommunale vann- og spillvannsledninger.

Ved å ta ADK1-sertifikat får du nødvendig kompetanse til:

  • Praktisk utførelse av alle typer VA-ledningsanlegg.
  • Legging av stikkledninger og anboring på hovedledning.
  • Bygging av mindre naturbaserte avløpsanlegg.

Jeg tok det nettbaserte kurset, og praksis og eksamen ble gjennomført i Juni 2022. Kan anbefale dette kurset. Passer bra hvis du ikke har tid til å delta på ordinært kurs som går over 3 uker.

Man må oppfylle ett av tre krav til praksis for å kunne ta ADK1-sertifikatet.

A) 3 års praksis i anleggsrørlegging.

B) Har bestått fag/svenneprøve innenfor:

  1. Rørleggerfaget – og ett års praksis i anleggsrørlegging.
  2. Anleggsmaskinførerfaget – og ett års praksis i anleggsrørlegging.
  3. Fag relatert til Bygg- og anleggsteknikk (eller tidligere tilsvarende varianter) – og ett års praksis i anleggsrørlegging.

C) Ingeniør/tekniker som skal forestå ledelse og kontroll av ledningsanlegg – og ett års praksis i VA-faget.

Jeg oppfylte naturlig nok krav C), siden jeg ikke har 3 års praksis i anleggsrørlegging, eller har svennebrev som rørlegger.

Kategorier
Ukategorisert

Fornyet sentral godkjenning

Sentrale godkjenning varer i 3 år og må så fornyes. Den forrige L Hansen Engineering hadde var gyldig til 16.10.2021. Da jeg søkte fornyelse nå, fikk jeg godkjent fire nye ansvarsområder. Prosjektering av Brannkonsept tkl 1, Oppmålingsteknisk prosjektering tkl 1 og Vannforsynings- og avløpsanlegg tkl 1. I tillegg fikk jeg godkjent Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tkl 1.

Godkjenning LHE

Kategorier
Ukategorisert

Ferdig som landmåler!

Våren 2021 klarte jeg å fullføre utdannelsen ved Gauldal Tekniske Fagskole i Kart og Oppmåling. Jippi! Det er jeg veldig fornøyd med!
https://www.gauldalfagskole.no/

Det siste halvåret har vært svært hektisk for meg med mange prosjekter. Så jeg er veldig fornøyd med at jeg klarte å fullføre fagskolen ved siden av alt det.

Hvis du også går med planer om å ta utdannelse innen kart og oppmåling, så kan jeg anbefale Gauldal fagskole som ligger på Støren. Det er selvsagt enklere om du følger undervisningen der oppe, men det er også mulig å spørre om å få delta som ekstern student, slik som jeg og et par andre fikk gjøre i 2019-2021. Vi er veldig glade for at vi fikk muligheten til det. Så takk til lærerne og rektor på Gauldal fagskole.

Kategorier
Ukategorisert

Ny nettside

Endelig er jeg tilbake med ny nettside for L Hansen Engineering. LHE fikk web-side i 1998, men i den siste tiden har det ikke vært noen nettside tilgjengelig. Dette er beklagelig, men nå er lhe.no tilbake!

Kategorier
Ukategorisert

Kart og oppmåling

I 2019 kontaktet jeg Gauldal Fagskole og spurte om jeg kunne få delta i undervisningen i Kart og Oppmåling. Jeg var da så heldig at de lot meg få delta som fjernstudent. Det har vært svært lærerikt og jeg får muligheten til å tilegne meg kunnskaper innen landmåling og GIS.

Studiet går over to år, og våren 2021 er jeg ferdig med fagskoleutdanningen innen kartfag.

På NTH hadde jeg riktignok et grunnkurs i landmåling, men det var lite undervisning i satellitt-basert landmåling. Og siden jeg ønsker å kunne tilby tjenester innen dette, er det supert å få delta i undervisningen ved Gauldal Fagskole.