Om LHE

L Hansen Engineering (LHE) ble etablert i 1998. I starten var det hovedsaklig konsulentvirksomhet innen design og styrkeanalyser primært for oljeindustrien. I de senere årene er virksomheten flyttet mer over i byggeindustrien.

Lars Hansen er utdannet siviling fra bygningsingeniørlinjen på NTH i 1995, med spesialisering innen styrkeberegninger og marin byggeteknikk.

LHE har bred erfaring innen felt som statikk, dynamikk, termodynamikk, utmatting, design. Utstrakt bruk av FE- og CAD-verktøy. LHE har i dag lisenser på flere typer software, som Solidworks, Autodesk «Architectural, Engineering and Construction Collection» (Revit, ReCap, Robot, Autocad osv), Simien (energiberegninger), NoMeS (støyberegninger), Holte Byggsøk, og CPOS for GNSS-bruk (GPS-basert landmåling)

I byggesaker kan LHE erklære ansvarsrett innen mange fagfelt. LHE har sentral godkjenning for SØK, PRO og UTF for flere områder. For PRO kan nevnes Arkitekt, Konstruksjonssikkerhet, Bygningsfysikk, Akustikk, Oppmålingsteknisk prosjektering, Vann og avløp, Brannkonsept og LArk (Veg-, utearealer og landskapsutforming).

Sentral godkjenning